Výstava

Výstava probíhá pouze jako součást prezenční Agory. Těšíme se na vás - věříme, že okolnosti dovolí - na jaře 2021.