Plenární sekce

Plenární sekce proběhne v sobotu 18. května od 10.00 do 12.00 v posluchárně číslo 200 (1. patro) a vstup na ni je volný.

Program plenární sekce také budeme živě vysílat přes facebookovou stránku Střediska Teiresiás.

Program

Na jaké příspěvky se můžete těšit?

  • Alena Vondráková: Tyflokartografický výzkum na Univerzitě Palackého v Olomouci
  • Petr Dušek: Tvorba hmatové grafiky na teplocitlivý papír s pomocí laserových gravírek
  • Klára Šubrová, Jaromír Tichý: Konfigurační profily NVDA: Základní informace a možnosti využití
  • Tomáš Hrdinka: RSS čtečka - základ nového Asistenta
  • Daniela Thampy: ZORA - časopisy a hmatová grafika
  • Karel Giebisch, Petr Kovář: Komerční banka myslí i na osoby s hendikepem
  • Michal Jungmann: Surfování na vlnách umělé inteligence. Nová funkce Picture Smart AI odečítacího programu JAWS
  • Tomáš Hubálek: Digitální technologie a mezigenerační propojení

(Změna programu vyhrazena.)

Anotace příspěvků

Alena Vondráková: Tyflokartografický výzkum na Univerzitě Palackého v Olomouci

Příspěvek bude zaměřen na prezentaci tyflokartografického výzkumu na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Velmi stručný historický úvod bude následován představením současných aktivit. Mezi ty patří tvorba audio-taktilních 3D modelů vytvořených s využitím technologie TouchIt3D, která kombinuje v 3D tisku vodivé a nevodivé materiály s cílem propojení 3D modelu se smart zařízením, kde je umístěna odpovídající aplikace (Tactile Map Talk nebo Tactile Explore Talk). Dále se jedná o tvorbu tyflomap a 3D modelů pro výuku zeměpisu s využitím 3D tisku. Současně s tím probíhá na katedře tvorba tyflomap pomocí kombinace barevného tisku a fuseru, kdy jsou vytvářeny hmatové mapy a infografiky pro environmentální výuku, konkrétně se zaměřením na trvale udržitelné cíle vyhlášené OSN. Dílčí výzkumy pak byly realizovány například na parametry tyflografiky v tradičním 3D tisku nebo na kombinaci barevných filamentů pro efektivní percepci uživateli.

Petr Dušek: Tvorba hmatové grafiky na teplocitlivý papír s pomocí laserových gravírek

Příspěvek se zabývá inovativním přístupem k vytváření hmatové grafiky pro těžce zrakově postižené osoby. Vzhledem k rozšíření levných laserových zařízení pro značení, gravírování a řezání, která jsou nyní dostupná i pro domácnosti, se tento příspěvek soustředí na jejich potenciální využití pro tvorbu hmatové grafiky na speciálních teplocitlivých papírech. Tyto papíry, často nazývané mikrokapslovým papírem, reagují na teplo bobtnáním chemických přísad, čímž vzniká vyvýšený reliéf. Tento proces nabízí alternativu k tradičním metodám, jako je použití speciálních topidel (tzv. fuser), která vyžadují specifické zkušenosti a mohou být nákladná. Laserová zařízení přinášejí možnost „přímého“ kreslení na papír s přesnějšími a předvídatelnějšími výsledky, umožňují tvorbu velmi tenkých hmatových čar a nabízejí určitou kontrolu nad výškou vzniklého reliéfu. Přestože jsou tato zařízení (zatím) pomalejší ve srovnání s tradičními metodami, jejich cenová dostupnost a flexibilita představují výzvu v přístupu k tvorbě hmatové grafiky.

Jaromír Tichý: Konfigurační profily NVDA: Základní informace a možnosti využití

Konfigurační profily NVDA jsou velmi užitečné, přesto jsou zatím málo známé a využívané. Lze je použít při psaní HTML kódu ve specializovaném editoru, hraní počítačových her určených pro nevidomé, práci s aplikací Psaní hravě či při poslouchání knih v digitální podobě. Lektorům také mohou profily pomoci, pokud připravují následující konfiguraci pomůcky pro své klienty – Dolphin Guide a NVDA. Na plenární sekci vás s konfiguračními profily stručně seznámíme. Představíme vám také konfigurační profil, který je podle nás nejužitečnější. Jedná se o profil pro konkrétní aplikaci. Těšíme se na vás! Klára Šubrová a Jaromír Tichý

Tomáš Hrdinka: RSS čtečka - základ nového Asistenta

Ukázka práce se čtečkou článků (RSS), kterou jako Spektra vyvíjíme. Čtečka je navržená pro ovládání uživatelem se zrakovým hendikepem - jak začátečníkovi, tak i zkušenému uživateli.

Daniela Thampy: ZORA - časopisy a hmatová grafika

Krátce představíme redakci Zora, její činnost a časopisy, které připravuje. Hlavním tématem budou hmatově grafické přílohy, popis a ukázky příloh dosud vydaných a stručný nástin záměru a plánů v této oblasti.

Karel Giebisch: Komerční banka myslí i na osoby s hendikepem

Manipulovat s financemi budete chtít většinou samostatně i v případě zdravotního znevýhodnění. Najít vhodnou a přístupnou banku, která myslí i na uživatele se znevýhodněním, může někdy představovat komplikaci. V Komerční bance to vědí. Veškeré své produkty vyvíjí s důrazem na přístupnost pro zrakově, ale i jinak znevýhodněné osoby. V rámci naší prezentace se zaměříme právě na přístupnost Komerční banky a prozradíme si, jak je tato banka přívětivá k lidem se znevýhodněním. Pokračujeme prakticky zaměřeným workshopem, kde si účastníci budou moci přístupné uživatelské rozhraní Komerční banky osobně vyzkoušet a posoudit.

Michal Jungmann: Surfování na vlnách umělé inteligence. Nová funkce Picture Smart AI odečítacího programu JAWS

Funkce Picture Smart pro strojový popis obrázků pomocí umělé inteligence je uživatelům odečítacího programu JAWS k dispozici již od roku 2019. Po pěti letech nyní přichází nová verze Picture Smart AI, využívající pro popis obrázků nejnovější technologie umělé inteligence jako je Chat GPT od Open AI a Gemini od společnosti Google. Jde o evoluci nebo revoluci?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info