Program podzimní Agory 2022 ONLINE

Podzimní Agora 2022 ONLINE proběhne ve čtvrtek 3. listopadu od 13.00 do 15.00 jako živé vysílání. Po skončení akce bude zpřístupněn záznam.

Na jaké příspěvky se můžete těšit?

Anotace příspěvků

Jarek Beksa: Možnosti používání hlasových asistentů pro přístup k literárním dílům lidmi se zrakovým postižením

Tato prezentace shrnuje výsledky studie použitelnosti Blind Low Vision NZ Alexa Library Skill (funkce Alexy umožňující propojení s novozélandskou knihovnou pro nevidomé). Projekt získal velmi pozitivní zpětnou vazbu od uživatelů i od zaměstnanců BLVNZ (novozélandská organizace pro nevidomé a slabozraké). Přilákal také značnou pozornost médií a získal další vládní financování. Na začátku roku 2022 bylo zaznamenáno více než 4500 aktivních uživatelů a více než 1,5 milionu interakcí s funkcí Alexa Library Skill.

Zdeněk Bajtl: Knihovna digitálních dokumentů SONS - poznejte blíže sekci časopisy

Možná jde pro vás zatím o neprozkoumanou oblast, jaké časopisy zde najdete - co vám mohou nabídnout, jak si v nich pohodlně listovat, jak najít konkrétní hledané číslo. Povíme si i o tom, jak je náročné je zpracovávat a že si je můžete číst i přímo na webu KDD. Jak na to a další praktické rady, informace, to vše se dozvíte v tomto příspěvku.

Michal Tkáčik, Norbert Vegh: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči - O tom, čo pre vás s láskou robíme

Služby a rozsiahle aktivity našej knižnice poskytujeme všetkým ľuďom so zrakovým znevýhodnením alebo s poruchami čítania. V súlade s Marakéšskou zmluvou a zákonmi Slovenskej republiky sprístupňujeme nevidiacim, slabozrakým a ľuďom s poruchami čítania informácie na poli kultúry, vedy, techniky i zábavy.

O najdôležitejšie služby našej knižnice sa starajú:

SKN je od roku 2020 aj inštitúciou zastrešujúcou Slovenskú autoritu pre Braillovo písmo (SABP). V oblasti brailu teda od zriadenia tohto inštitútu vyvíjame veľké úsilie na to, aby sme pripravili štandardy zápisu v braili na Slovensku a brail a jeho používanie propagovali.

Aktivitami SKN a SABP Vás radi prevedú prezentujúci: Norbert Végh a Michal Tkáčik.

Michaela Dlhá - V hlavnej role e-knihy

Aplikácií na čítanie kníh v elektronickej forme je mnoho. V prednáške sa však zameriame na tie, ktoré sú prístupné používateľom čítačov obrazovky či už v systéme Windows (Adobe Digital Editions, BookWorm, ePub Reader), alebo Android (Legere Reader, @Voice Aloud Reader) a iOS (Voice Dream Reader).

Michal Jungmann - Novinky ve WinMenu 2 Beletrik

Kam se za čtyři roky vývoje posunula aplikace WinMenu 2 Beletrik, poprvé představená na podzimní Agoře v roce 2018? Jaké nové funkce a možnosti nyní aplikace nabízí a proč byste se o ni měli zajímat, přestože není zadarmo? Tyto i další otázky se ve svém příspěvku pokusí stručně zodpovědět přímo autor programu, Michal Jungmann z firmy GALOP.

Markéta Outratová - Aplikace Psaní Hravě ve výuce nevidomých a slabozrakých žáků

Od roku 2020 se společnost Transkript online věnuje zpřístupňování počítačem řízené výuky psaní všemi deseti nevidomým a slabozrakým. Za finanční podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu se tento sociální podnik v roce 2021 podílel na technické adaptaci herní online aplikace Psaní Hravě. Tým následně tuto didaktickou pomůcku pilotně otestoval formou pětiměsíční výuky skupiny šesti slabozrakých žáků běžných ZŠ a tento rok pořádal také kurz pro dospělé uživatele hlasových odečítačů obrazovky. Dalším výstupem projektových prací tohoto roku je propagační video a technické řešení pro pořádání soutěží v psaní na klávesnici v prostředí aplikace Psaní Hravě. V rámci naší prezentace na Agoře blíže představíme uvedené výstupy roční práce s touto aplikací a na jejím rozvoji. A protože chceme v projektu dále pokračovat, na závěr stručně představíme plány pro příští
rok.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info